IR Soft

IR Soft

PC softvér IRSoft pre termovízne kamery Testo na rozsiahlú analýzu a tvorbu profesionálnych termovíznych správ

IRSoft – vysoko výkonný PC softvér pre profesionálnu analýzu termogramov od firmy Testo. IRSoft umožňuje rozsiahlu analýzu termogramov na PC. Vyznačuje sa jedinečnou jasnou štruktúrou a veľmi jednoduchou užívateľsky vľúdnou obsluhou. Všetky funkcie analýzy sú vysvetlené pomocou zjednodušených symbolov. Pomocou pomocného nástroja tipov sú vysvetlené všetky funkcie obsluhy programu. Táto asistenčná služba uľahčuje spracovanie termogramov a vyznačuje sa intuitívnou obsluhou.

Plná verzia programu IRSoft je zahrnutá v štandardnej dodávke každej termovíznej kamery Testo .

 

 

IRSoft – Precízna analýza termogramov

Infračervené obrazy - termogramy je možné pohodlne spracovať a vyhodnotiť pomocou progremu IRSoft na Vašom PC. K dispozícii je možnosť profesionálnej spracovania obrazov pomocou funkcie rozšírenej analýzy. Tak napr. v rámci termogramu je možné pre jednotlivé plochy nastaviť individuálne emisivity pre rozličné materiály. To je možné urobiť až do úrovne individuálnych bodov.

Funkcia histogramu zobrazuje pomerné zastúpenie teploty v termograme. Pomocou reznej kviky je možné zobraziť profil teploty na danej krivke. Na termograme je možné vizualizovať kritické teploty alebo zobraziť kde boli prekročené limitné hodnoty teploty, a to aj v jednotlivých bodoch v definovanom rozsahu teplôt. Naviac sa dajú pohodlne určiť mista s najvyššou/najnižšou teplotou pre celú plochu termogramu bez obmedzenia..

Jednoduchá tvorba profesionálnych termovíznych správ

I počas analýzy je možné  na displeji termovíznej kamery zobraziť infračervené a reálne obrazy a tieto automaticky prevziať do budúcej správy. Vďaka tomu sa podstatne zjednodušuje profesionálna dokumentácia nameraných výsledkov.

Pomocník tvorby správy z merania Vás vedie krok za krokom pri úplnej tvorbe správy. K dispozícii sú rozličné predlohy nielen pre krátku a rýchlu správu z merania ale aj pre podstatne obsiahlejšie typy správ. Prdlohy obsahujú všetky relevantné informácie o mieste merania, úlohe merania a je tam aj popis nameraných výsledkov . Obzvlášť pre účely vyhodnotenia stavebnej obálky, nájdenia tepelných mostov obsahuje softvér IRSoft predlohu správy, ktorá spĺňa požiadavky DIN EN 13187 . Okrem toho užívateľ vie pomocou sprievodcu správy vytvoriť užívateľsky zadefinovanú predlohu pre individuálne správy. 

IRSoft – všetky dôležité informácie na prvý pohľad

Niekoľko infračervených obrazov je možné otvoriť súčasne a paralelne ich analyzovať jeden voči druhému. Všetky analýzy v obrazoch sú viditeľné na prvý pohľad a navzájom je možné ich porovnávať. Zmeny nastaveniaje možné urobiť tak pre celý obrázok alebo len pre individuálny výrez v obraze. Rovnako je možné preniesť aktuálne zmeny nastavenia v jendom obraze na všetky otvorené obrazy jednoducho potvrdením pomocou myši.

 

 

PC softvér IRSoft – vrátane funkcie analýzy s prelínaním obrazu: Testo TwinPix

 

 

Termovízne kamery Testo s integrovaným číslicovým fotoaparátom si automaticky ukladajú okrem termovíznych obrazov aj reálne obrazy meraných objektov. S pomocou profesionálnej funkcie prelínania Testo TwinPix, je možné tieto dva obrazy v PC softvéri IRSoft navzájom prepojiť. Takto sú informácie z termogamu a reálneho obrazu zobrazené spolu do jedného obrazu.

Priamo ku perfektným výsledkom s pomocou funkcie prekrývania obrazov testo TwinPix...

Označením niekoľkých bodov rovnako korešpondujúcich v infračervervenom a reálnom obraze, sa vykoná presné prelínanie obrazov. AJ pri scénach zachytených z rozličných vzdialenosti je možné prekryť bez problémov, a súčasne ukázať tieto v spoločnom obraze.

 

 

 

 

Ukážte Vášmu klientovi čo je dôležité pomocou profesionálneho programu IRSoft s prelínaním TwinFix…

V rámci analýzy Vám obrazy s prelínaním pomôžu sa rozientovať sa v obraze a presne lokalizovať miesta s poškodením alebo rizikom.

Nastavením stupňa priehľadnosti a intenzity infračerveného obrazu alebo reálnej zložky obrazu v prelínaní si viete pohodlne zobraziť kritické rozsahy teplôt v infračervenom obraze. Dokonca aj v reálnom obraze je možné priamo zvýrazniť problemové oblasti a stav teplôt sa na meranom objekte zobrazuje plasticky. Obrazy s prelínaním sa prevezmú do dokumentácie a protokolu správy.

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.
Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023