Každodenné použitie

Každodenné použitie

Termografické kamery testo pre stavebnú termografiu


 

Termovízne kamery Testo pre každodenné používanie v stavebne termografii a vykurovacej technike, ako aj pri energetickom poradenstve Vám ponúkajú bezpečnosť a ochranu pred škodami!

Termovízne kamery Testo šetria čas, energie a výdavky v stavebnej termografii, zaistením celkovo vyššej bezpečnosti. Vďaka zaostreniu obrazov s využitím štandardnej optiky so zorným uhlom 32° neprídete o žiaden detail. Spolu s intuitívnym menu obsluhy máte záruku rýchlej a rozsiahlej analýzy termogramov.

Zobrazenie rozloženia povrchovej vlhkosti pre rýchlu lokalizáciu miest s rizikom tvorby plesni v budovách je jedinečné v stavebnej termografii. Plochy s rizikom rastu plesní sú okamžite zobrazené v termovíznej kamere po zadaní vstupných pomerov okolia.

5 dôvodov pre termografické  kamery Testo:

 • Chránia pred poškodením vlhkosťou a šetria náklady na vykurovanie
 • Vyznačujú sa mimoriadne vysokým rozlíšenim termogramov
 • Zaisťujú rýchlu a rozsiahlú analýzu
 • Majú intuitívne obslužné menu
 • Zobrazujú veľký výrez meraného povrchu vďaka štandarnému objektívu so zorným uhlom 32°

 

 

 

 

 

Použitie termografických kamier Testo v stavebnej termografií

Rýchle odhaľte  anomálie a miesta s poruchami v budovách bez poškodenia. S pomocou termovíznych kamier Testo ste na správnej ceste odhaliť úniky energie v stavebnej termografii, pomôžete svojim zákazníkom znížiť náklady na vykurovanie.

 

 

 • Detekcia stavebných porúch a zaistenie kvality stavieb
 • Presné zistenie únikov striech
 • Analýza stavebnej konštrukcie a vykonanie rozsiahleho energetického poradenstva
 • Monitorovanie systémov vykurovania a inštalácie
 • Monitorovanie a kontrola systémov slnečnej energie
 • Na stope prerušeného potrubia
 • Posúdenie rizík povrchovej vlhkosti
 • Prevencia pred rastom plesní
 • Testovanie vzduchovej tesnosti nových budov
 • Analýza obálky budov na prvý pohľad

 

 


 

Detekcia stavebných porúch a zaistenie kvality stavieb

Analýza s pomocou termovíznych kamier Testo je rýchla a efektívna metóda detekcie možných konštrukčných porúch. Naviac termovízne kamery Testo sú ideálne vhodné pre posúdenie kvality a správnosti konštrukčných parametrov. Pomocou termovíznej kamery je možné vizualizovať straty tepla, vlhkosť a netesnosti v stavbe. Okrem toho detegujete nedostatky pri vyhotovení tepelnej izolácie a nájdete poruchy v stavbe bezdotykovo!

 


 

Presné zistenie únikov striech

Ďalšou možnosťou pre použitie termovíznej kamery je určenie priesakov plochých striech.

Vlhké miesta v konštrukcii strechy uržiavajú dlhšie teplo zo slnečného žiarenia, ako neporušené povrchy. Z uvedenej príčiny strešné konštrukcie sa večer ochladzujú nerovnomerne. Termovízna kamera Testo sa dá použiť na monitorovanie rozdielov týchto teplôt a presne ukáže oblasti na streche s priesakom alebo s poškodenou izoláciou.

 


 
Analýza stavebnej konštrukcie a vykonanie rozsiahleho energetického poradenstva

Infračervené technológia je v stavebnej termografii ideálna pre rýchlu a efektívnu analýzu strát energie vo vykurovaných alebo klimatizovaných budovách. Vďaka vysokej teplotnej rozlišiteľnosti umožňujú termovízne kamery Testo vizualizovať detaily poškodenia izolácie, tepelné mosty, stavebné poruchy a poškodenia. Sú ideálne pre záznam a dokumentáciu strát energie na vonkajších stenách a dverách, u roliet, výklenkov radiátorov, v strešných konštrukciách alebo pre posúdenie celistvosti stavebnej obálky. Použitie termíznych kamier Testo je ideálny nástroj pre rozsiahlu diagnostiku a použitie pri údržbe, teda kdekoľvek je potrebné energetické poradenstvo. .

 


 

Monitorovanie systémov vykurovania a inštalácie

Vďaka jednoduchej a intuitívnej obsluhe termovíznych kamier Testo je možné rýchle a spoľahlivo testovať systémy vykurovania a klimatizácie/ventilácie. Na prvý pohľad sa dá pomocou termovíznej kamery nájsť miesto s nerovnomerným rozložením teploty. Spoľahlivo sa dajú nájsť usadeniny a zablokované radiátory.

 


 

Monitorovanie a kontrola systémov slnečnej energie

Existujú minimálne dva dôvody pre preverenie systémov slnečnej energie: Bezpečnosť a monitorovanie účinnosti.

Systémy slnečnej energie dosahujú maximálny výkon pri plnom oslnení. Poškodené články môžu spôsobovať mimoriadnu tvorbu tepla a teda sú rizikové z hľadiska požiaru. Okrem toho tieto poškodené články môžu spôsobovať podstatné straty celého systému. S pomocou termíznych kamier Testo je možné včas rozpoznať potenciálne miesta oteplenia a poškodené články. Takto sa dá predísť poklesu účinnosti a zaistiť vysoká bezpečnosť systému. .

 


 

Na stope poškodeného potrubia

Ak predpokladám eporuchu potrubia, často jedniným riešením ako nájsť miesto poruchy je otvorenie celej podlahy alebo steny. S pomcou termogarfických kamier Testo minimalizujete poškodenie a znižujete náklady na opravu. Únik v podlahovom vykurovaní a v iných ťažko dostupných potrubiach sa dá presne lokalizovať bez poškodenia. Vylúči sa teda nepotrebné otvorenie stien a ináklady na opravu sa podstatne znížia.

 


 

Posúdenie rizík povrchovej vlhkosti

Nie každé zavlhnutie steny býva spôsobené prerušeným potrubím. Nárast vlhkosti alebo priesaky vody bývajú spôsobené chybným odvedením dažďovej vody alebo odpadovej vody čo môže spôsobiť navĺhanie stien. Poškodenie spôsobené vlhkosťou býva aj od zablokovaných odtokov alebo nedokonalého zaizolovania stavby. Pomocou termovíznych kamier Testo je možné zistiť príčiny nárastu vlhkosti alebo priesaky vody, pretože voda dokáže spôsobiť rozsiahle škody.

 


 

Prevencia pred rastom plesní

Tepelné mosty a stavebné nepodarky vytvárajú miesta, kde sa môže kondenzovať vlhkosť z okolitého prostredia. Následkom toho nastáva rast plesní na týchto miestach a teda aj nárasť zdravotného ohrozenia obyvateľov priestorov. Pomocou merania externých parametrov okolia - teploty a relatívnej vlhksoti ako aj meraním povrchovej vlhkosti dokážu termografické kamery Testo vypočítať hodnotu relatívnej vlhkosti na povrchu pre každý meraní bod. Rast plesní je zobrazený na displeji predtým ako sa skutočne stane viditeľný voľným okom. Ohrozené povrchy sú zobrazené červenou a bezpečné zelenou farbou. Znamená to možnosť preventívne sledovať riziko rastu plesní v čase alebo minimalizovať rizika rastu plesní v skrytých rohoch a výklenkoch domu.

 


 

Testovanie vzduchovej tesnosti nových budov

Ak dvere alebo okná nie sú správne osadené, môže do bytu vstupovať studený vzduch a teplý uniká smerom von. Ťahy zvyšujú tepelné straty ventiláciou a samozrejme to zvyšuje náklady na vykurovanie. Kombinácia termografie a Blower Door testu umožňuje zistiť tieto stavy. Počas merania sa vytvorí podtlak v obytnom priestore, takže studený vzduch vstupuje do budovy cez praskliny a netesnosti. Pomocou termovíznej kamery Testo sa dajú detegovať miesta netesnosti mimoriadne ľahko. Praskliny a netesnosti je možné detegovať v stavbe skôr, ako sa urobia omietky a osadia zariadenia, čím sa eliminujú následné drahé a zložité opravy.

 


 

Analýza obálky budov na prvý pohľad

Pri realizácii termografických meraní na veľkých budovách sa v súčasnosti technik stretáva so špeciálnymi výzvami. Priestorové obmedzenia ako sú steny, ulice alebo bezpečnostné zóny priľahlých objektov neumožňujú záznam meraného objektu na jeden termogram. Termografické kamery tetso Testo Vám pomôžu získať potrebný pohľad. Niekoľko termogramov plášťa budovy zosnímané z krátkej vzdialenosti sa dá spojiť spolu do jedného termogramu s využitím asistenta panoramatického záberu. Na obálke budovy je možné visieť nepravidelnosti teploty s vysokým stupňom znázornenia detailov.

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.
Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023