Perfektný termogram

Perfektný termogram

 

 • voľba správneho výrezu snímku
 • správne zaostrenie termogramu na rozhodujúcej oblasti technického merania.

Tak ako u normálneho digitálneho snímku – ani výrez snímku, ani ostrosť obrazu po uložení termogramu už nemôžete neskôr zmeniť.

Aby ste získali perfektný termogram, môžete zrealizovať vo Vašej termografickej kamere a v analyzačnom softvéri (napr. Testo IRSoft) nasledujúce zmeny:

 • Zmeniť stupeň emisivity a nastavenie  pre kompenzáciu odraznej teploty (RTC) pre celý termogram. Možné je tiež meniť nastavené hodnoty pre jednotlivé body alebo oblasti.
 • Zvoliť vhodnú farebnú paletu (napr. železo, dúha, atď.). Podľa zvolenej palety farieb získate dostatočne kontrastný, jednoducho interpretovateľný termogram.
 • Ručne prispôsobiť teplotnú stupnicu. Môžete tak vylepšiť odstupňovanie teploty alebo odstupňovanie fariev vo zvolenej palete na  Vašom termograme (pozri obr. 10).Obr. 10: Prispôsobenie teplotnej stupnice.

 

Pri vyhotovení termogramov venujte pozornosť nasledujúcim tipom:

 • Všímajte si akýchkoľvek zdrojov rušenia, vyhnite sa im alebo ich odtieňte.
 • Povrch meraného objektu by mal byť opticky a termicky voľne prístupný. Odstráňte, pokiaľ možno, zakryte aj rušivé objekty v okolí. 
 • Pri meraní meňte svoju pozíciu, aby ste rozpoznali odrazy. Odrazy putujú, teplotné rozloženie meraného objektu zostáva na rovnakom mieste – i pri zmene zorného uhla.
 • Vaše miesto merania nesmie byť vzdialenejšie od meraného objektu, aby vám neumožnilo správne namerať teplotu najmenšieho merateľného objektu, pozri IFOV.
 • Zachovajte vzdialenosť merania tak malú, ako je to možné. 
 • Používajte objektív, ktorý je pre Vaše zadanie vhodný. 
 • Pre presné meranie detailov sa odporúča použiť statív. Pozor pokiaľ je Vaše termografická kamera vybavená technológiou testo SuperResolution, nie je možné na statíve túto technológiu využiť.
 • Konštrukcia Vášho objektu merania by mala byť známa, aby bolo možné teplotné rozloženie správne interpretovať.
 • Používajte termografickú kameru so vstavaným digitálnym fotoaparátom, aby ste pri neskoršom vyhodnocovaní mohli použiť reálny snímok. 
 • Všímajte si všetky podmienky okolia a eventuálne je zmerajte a zdokumentujte pre neskoršie vyhodnotenie termogramov.
V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.
Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023