Najlepšie podmienky pri infračervenom meraní

Najlepšie podmienky pri infračervenom meraní

 

Pri infračervenom meraní sú dôležité predovšetkým stabilné podmienky okolia. To znamená, klíma, objekty v okolí merania a tiež akékoľvek ďalšie faktory vplyvu by sa nemali počas merania meniť. Len tak je možné zdroje rušenia zhodnotiť a zdokumentovať pre neskoršiu analýzu. 
Pri meraní vonku by malo byť počasie stabilné a obloha zatiahnutá, aby bol meraný objekt zatienený ako pred priamym slnečným žiarením, tak tiež pred „studeným vyžarovaním oblohy“. Pritom musíte tiež pamäť na to, že merané objekty môžu byť z dôvodov svojej tepelnej kapacity kumulácie tepla zahriate predchádzajúcim slnečným žiarením, alebo vychladené v predchádzajúcom chladnom počasí. 
Ideálne podmienky merania sú:

  • stabilné počasie,
  • zatiahnutá obloha pred a počas merania  (pri meraní vonku),
  • žiadne slnečné žiarenie pred a počas merania,
  • bez zrážok,
  • suchý a termicky voľne prístupný povrch meraného objektu (napr. bez lístia, bez cudzích telies na povrchu),
  • žiadny vietor alebo prievan,
  • žiadne zdroje rušenia v okolí merania a na trase prenosu,
  • povrch meraného objektu s vysokou a presne známou emisivitou.

 

Pri termografii budov sa odporúča rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou minimálne 15 °C po dobu aspoň 24 hodín pred meraním.

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.
Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023