Meranie na kovoch

Meranie na kovoch

 

Kovy, obzvlášť tie s lesklým povrchom, silne odrážajú dlhovlnné infračervené žiarenie. Majú veľmi nízku emisivitu, ktorá sa mení s teplotou. Preto je meranie ich teploty termografickou kamerou problematické. Vedľa regulácie stupňa emisivity je obzvlášť dôležité presne nastaviť odraznu teplotu (RTC). Pozor odrazná teplota RTC je v jednotlivých miestach rôzna. Venujte pritom tiež pozornosť pokynom týkajúcich sa zrkadlového odrazu.
U lakovaných kovov je meranie bez problémov, pretože laky majú spravidla vysokou emisivitu. Tu musíte avšak tiež dávať pozor na odrazy okolitého žiarenia.

 

 
Obr. 8: Odrážajúci kovový povrch

 

 

Oxidované kovy

Nevyznačujú sa konštantnými vlastnosťami a ich emisivita sa pohybuje v rozmedzí 0,3 až 0,9 a všeobecne je silne závislá na vlnovej dĺžke. 

Pre presné meranie teploty povrchu je potrebné určiť monochromatickú emisivitu pomocou kontaktného teplomera alebo aplikovaním pásky/náteru s definovanou emisivitou.

Približný vzťah pre monochromatickú emisivitu kovov platí:

el  »K √ ρ/λ

kde konštanta     K = 0,365 [Ω1/2]

ρ = merný odpor materiálu [Ω.cm]

λ = vlnová dĺžka [cm]

Vzťah platí pre vlnové dĺžky λ > 2 μm.

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.
Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023