Zdroje chýb pri infračervenom meraní

Zdroje chýb pri infračervenom meraní

 

 

Nasledujúce faktory môžu skresliť výsledok Vášho infračerveného merania: 

Nesprávne nastavená emisivita 
- Zmerajte a nastavte správny stupeň emisivity

Nesprávne nastavená odrazná teplota RTC
- Zmerajte a nastavte správnu odraznú teplotu

Neostrý termogram
- Zaostrite Váš termogram na mieste. Neskoršia úprava snímka na ostrý úž nie je možná.

Príliš veľká alebo príliš malá vzdialenosť merania

o Meranie s nevhodným objektívom

Príliš veľké miesto merania
- Dávajte pri meraní pozor na minimálnu vzdialenosť pre zaostrenie Vašej termografickej kamery.
- Zvoľte zmysluplne, ako u fotografie, medzi teleobjektívom a širokouhlým objektívom.
- Zvoľte, pokiaľ možno, malú vzdialenosť merania.

Rušenie v trase prenosu (napr. znečistenie vzduchu, zakrytiu, atď.)

Vplyv zdrojov rušivého žiarenia  (napr. žiarovky, slnko, vykurovanie, atď.)

Chybná interpretácia termogramu vďaka odrazu
- Vyhnete sa meraniam ovplyvneným zdrojmi rušenia.
- Zdroje rušenia pokiaľ možno odpojte, zatieňte alebo ich vplyv pri vyhodnocovaní termogramu zohľadnite.

Rýchla zmena okolitej teploty
- Pri zmene okolitej teploty zo studena do tepla existuje nebezpečenstvo orosenia objektívu. 
- Používajte pokiaľ možno termografické kamery s teplotne stabilizovanými detektormi, napríklad termografické kamery testo.

Chybná interpretácia termogramu z dôvodu neznalosti konštrukcie meraného objektu 
- Druh a konštrukcia meraného objektu musí byť známa.
- Používajte pre interpretáciu termogramu, pokiaľ možno, tiež reálne snímky (fotografie).

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.
Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023