Meranie stupňa emisivity ( E )

Meranie stupňa emisivity ( E )

Pri určení stupňa emisivity povrchu meraného objektu môžete napr.:

 

 • zistiť stupeň emisivity z tabuľky.
  Pozor: hodnoty v tabuľke emisivity sú vždy len informatívne hodnoty. Stupeň emisivity 
  Vášho povrchu meraného objektu sa preto môže od udávanej informatívnej hodnoty líšiť.
  • zistiť stupeň emisivity porovnávacím meraním, napr. kontaktným teplomerom do firmy Testo.
  • zistiť stupeň emisivity porovnávacím meraním termografickou kamerou.

 

1. Zistenie emisivity porovnávacím meraním

(a) Metoda s kontaktným teplomerom 
Najprv zmerajte teploty povrchu meraného objektu kontaktným teplomerom. Teraz zmerajte teplotu povrchu meraného objektu termografickou kamerou s nastaveným stupňom emisivity jedna. Rozdiel medzi nameranými teplotami kontaktným teplomerom a termografickou kamerou vyplýva z vysoko nastaveného stupňa emisivity.

Postupným znižovaním nastavenia stupňa emisivity v kamere môžete nameranú teplotu meniť, až sa zhodne s hodnotou z kontaktného merania. Potom nastavená emisivita odpovedá stupňu emisivity povrchu meraného objektu.

(b) Metoda pomocou termografickej kamery
Najskôr nalepte kúsok lepiacej pásky pre úpravu emisivity (napr. tepelne odolnú lepiacu pásku pre úpravu emisivity od firmy Testo) na Váš meraný objekt. Po krátkej chvíli môžete Vašou termografickou kamerou zmerať teplotu povrchu meraného objektu v mieste nalepenia, pri nastavenom stupni emisivity lepiacej pásky. Tato teplota je Vaša referenčná teplota. Regulujte teraz nastavenie stupňa emisivity na kamere dovtedy, až  nebude termografická kamera merať na nezalepenej priľahlej oblasti povrchu meraného objektu rovnakú teplotu, ako je práve nameraná referenčná teplota.

Teraz nastavená emisivita je stupňom emisivity povrchu meraného objektu. Alternatívne k lepiacej páske pre úpravu emisivity môžete tiež:

 • natrieť meraný objekt lakom alebo farbou so známou emisivitou.
 • natrieť meraný objekt silnou vrstvou (> 0,13 mm) žiaru odolného oleja (E približne 0,82).
 • naniesť na meraný objekt silnú vrstvu sadzí (E približne 0,95).

Tip

Pozor: Riaďte sa vždy prevádzkovými predpisy meraného objektu! Pamätajte, že pri nátere alebo nalepení pásky na meraný objekt sa musí najprv náter alebo lepiaca páska prispôsobiť teplote objektu, než bude možné korektné meranie.

2. Zistenie odraznej teploty žiarenia (RTC)

Pokiaľ ste odstránili všetky možné zdroje rušenia, ktoré by mohli ovplyvniť Vaše meranie, potom je teplota odrážaného infračerveného žiarenia rovná teplote okolia. Teplotu okolia môžete zmerať  napr. teplomerom teploty vzduchu od firmy Testo a nastaviť tomu odpovedajúcu teplotu RTC vo Vašej kamere. Ak však existujú v okolí merania zdroje infračerveného žiarenia, mali by ste pre presný výsledok meraním teplotu odrážaného žiarenia zmerať.

 

 

 

Meranie odraznej teploty pomocou (improvizovaného) Lambertovho žiariča

Lambertov žiarič je objekt, ktorý ideálne difúzne odráža dopadajúce žiarenie, teda rovnako silne vo všetkých smeroch.  Na Lambertovom žiariči môžete termografickou kamerou merať teplotu odrazeného žiarenia. Pre tento účel sa dobre hodí ako náhrada za Lambertov žiarič pokrčené a opäť narovnaná hliníková fólia. Fólia má vysoký stupeň odrazu a vďaka pokrčenej štruktúre sa žiarenie odráža takmer ideálne difúzne. Pre meranie teploty odrazeného žiarenia položte Lambertov žiarič do blízkosti meraného objektu alebo najlepšie na plochu meraného objektu. Potom na ňom zmerajte teplotu pri nastavenom stupni emisivity 1,00. Kamera teraz vypočíta teplotu žiarenia, ktoré na ňu dopadá. Tuto hodnotu môžete teraz zadať do Vašej termografickej kamery ako teplota RTC a s nastaveným stupňom emisivity Vašej plochy meraného objektu merať teplotu na meranom objekte.

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.
Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023