Miesto merania a vzdialenosť merania

Miesto merania a vzdialenosť merania

 

 

 

Pre určenie vhodnej vzdialenosti pre meranie a maximálne viditeľného alebo merateľného objektu merania je potrebné rešpektovať tri veličiny:

  • zorné pole (FOV),
  • najmenší rozpoznateľný objekt (IFOVgeo), a
  • najmenší merateľný objekt / miesto merania (IFOVmeas).

  • Obr. 3: Zorné pole termografickej kamery

Zorné pole (FOV) termografickej kamery popisuje plochu, ktorú je možno termografickou kamerou vidieť (pozri obr. 3). Je závislé na použitom objektívu (napr. širokouhlý objektív 32°x24°alebo teleobjektív 9°x 7°).

Tip 1

Pre získanie veľkého zorného poľa by ste mali používať širokouhlý objektív.

Naviac by ste mali poznať údaje o najmenšom rozpoznateľnom objektu (IFOVgeo) Vašej termografickej kamery. Ten popisuje veľkosť jedného meracieho bodu detektora v závislosti na vzdialenosti.

 

 

Obr.. 4: Zorné pole jednotlivého meracieho bodu detektora

 

 

 

Pri priestorovom rozlíšení objektívu IFOV 3,5 mrad a vzdialenosti merania 1 m má najmenší rozpoznateľný objekt (IFOVgeo) dĺžku hrany 3,5 mm a zobrazuje sa na displeji ako jeden bod (pixel) (pozri obr. 4). Pre presné meranie musí byť meraný objekt 2 – 3 krát väčší ako najmenší rozpoznateľný objekt (IFOVgeo). Pre najmenšie merateľný objekt (IFOVmeas) teda platí základne pravidlo:

IFOVmeas = približne 3 x IFOVgeo

 

 

Tip 2

Pre dobré priestorové rozlíšenie by ste mali použiť teleobjektív. Pomocou počítadla zorného poľa firmy Testo môžete vypočítať hodnoty pre FOV, IFOVmeas, a IFOVgeo pre rôzne vzdialenosti.

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.
Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023