Vzťah medzi emisivitou a odraznou teplotou

Vzťah medzi emisivitou a odraznou teplotou

 

 

1.   Merané objekty s vysokým stupňom emisivity (ε ≥ 0,8):

 • majú nízky stupeň odraznej teploty (ρ): ρ = 1 - ε.
 • Teplotu objektov možno s termografickou kamerou veľmi dobre a presne merať.

2.   Merané objekty so stredným stupňom emisivity (0,6 < ε < 0,8):

 • majú stredný stupeň odraznej teploty (ρ): ρ = 1 - ε.
 • Teplotu objektov možno s termografickou kamerou dobre merať.

3.   Merané objekty s nízkym stupňo emisivity (ε ≤ 0,6):

 • majú vysoký stupeň odraznej teploty (ρ): ρ = 1 - ε.
 • Meranie teploty termografickou kamerou je možné, avšak výsledky musíte posúdiť.
 • Je nevyhnutné nastavenie kompenzácie odraznej teploty, pretože má veľký podiel na výpočte skutočnej teploty.

Obzvlášť pri veľkých teplotných rozdieloch medzi meraným objektom a okolím merania je správne nastavenie stupňa emisivity rozhodujúce:

 

 

Obr. 2: Dôsledky nesprávne nastaveného stupňa emisivity pri meraní teploty

 

 

 

(a) Ak je teplota meraného objektu vyššia ako je teplota okolia (radiátor na obr.2):

 • Z nastavenia veľmi vysokej emisivity vyplýva zobrazenie veľmi nízkej teploty (kamera 2).
 • Z nastavenia veľmi nízkej emisivity vyplýva zobrazenie veľmi vysokej teploty (kamera 1).

(b) Ak je teplota meraného objektu nižšia ako je teplota okolia (dvere na obr.2):

 • Z nastavenia veľmi vysokej emisivity vyplýva zobrazenie veľmi vysokej teploty (kamera 2).
 • Z nastavenia veľmi nízkej emisivity vyplýva zobrazenie veľmi nízkej teploty (kamera 1).

 

 

Tip 1

Pamätajte: čím väčší je rozdiel teploty meraného objektu voči teplote okolia (nastavená ako RTC) a čím nižší je stupeň emisivity, tým väčšia je chyba merania. Tato chyba sa zväčšuje pri nesprávne zadanom stupni emisivity.

 

 

Tip 2
Termografickou kamerou môžete vždy merať len teploty povrchov, nikdy nie nahliadať do niečoho alebo cez niečo. Mnohé materiály, ktoré sú pre ľudské oko priehľadné, ako napr. sklo, nie sú  priepustné (tranparentné) pre dlhovlnné infračervené žiarenie.

 • Odstráňte v prípade potreby na meranom objekte eventuálne krytie, pretože termografická kamera potom meria len povrchovú teplotu tohto krytia.

Pozor: Riaďte sa vždy predpisy pre obsluhu meraného objektu!

 • K málo priepustným materiálom patrí napr. tenká plastová fólie a germanium, materiál, z ktorého sa skladá optika a ochranné sklo termografických kamier Testo.
 • Pokiaľ časti, ktoré sú pod povrchom, ovplyvňujú vodivosťou rozloženie teploty na povrchu meraného objektu, je možné často na termograme ( termovíznom snímku) rozpoznať štruktúru vnútornej konštrukcie meraného objektu. Aj napriek tomu termografická kamera vždy meria len povrchovú teplotu. Nie je možná nejaká presná výpoveď o teplote časti vo vnútri meraného objektu.
V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.
Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023