NÁKUPNÝ KOŠÍK: zobraziť obsah košíka

Základy termografie

Miesto merania a vzdialenosť merania

 

Pre určenie vhodnej vzdialenosti pre meranie a maximálne viditeľného alebo merateľného objektu merania je potrebné rešpektovať tri veličiny:

 • zorné pole (FOV),
 • najmenší rozpoznateľný objekt (IFOVgeo), a
 • najmenší merateľný objekt / miesto merania (IFOVmeas).


Obr. 3: Zorné pole termografickej kamery

Zorné pole (FOV) termografickej kamery popisuje plochu, ktorú je možno termografickou kamerou vidieť (pozri obr. 3). Je závislé na použitom objektívu (napr. širokouhlý objektív 32°x24°alebo teleobjektív 9°x 7°).

Tip 1

Pre získanie veľkého zorného poľa by ste mali používať širokouhlý objektív.

Naviac by ste mali poznať údaje o najmenšom rozpoznateľnom objektu (IFOVgeo) Vašej termografickej kamery. Ten popisuje veľkosť jedného meracieho bodu detektora v závislosti na vzdialenosti.

Obr.. 4: Zorné pole jednotlivého meracieho bodu detektora

Pri priestorovom rozlíšení objektívu IFOV 3,5 mrad a vzdialenosti merania 1 m má najmenší rozpoznateľný objekt (IFOVgeo) dĺžku hrany 3,5 mm a zobrazuje sa na displeji ako jeden bod (pixel) (pozri obr. 4). Pre presné meranie musí byť meraný objekt 2 – 3 krát väčší ako najmenší rozpoznateľný objekt (IFOVgeo). Pre najmenšie merateľný objekt (IFOVmeas) teda platí základne pravidlo:

IFOVmeas = približne 3 x IFOVgeo

Tip 2

Pre dobré priestorové rozlíšenie by ste mali použiť teleobjektív. Pomocou počítadla zorného poľa firmy Testo môžete vypočítať hodnoty pre FOV, IFOVmeas, a IFOVgeo pre rôzne vzdialenosti.

Príručka termografie - Obsah

 1. Emisivita, odrazivosť, priepustnosť
 2. Kirchhofov zákon pre žiarenie
 3. Vzťah medzi emisivitou a odraznou teplotou
 4. Miesto merania a vzdialenosť merania
 5. Meraný objekt
 6. Okolie merania
 7. Meranie stupňa emisivity ( E ) a odraznej ( reflektujúcej) teploty RTC v praxi
 8. Zdroje chýb pri infračervenom meraní
 9. Meranie žiarenia na skle
 10. Meranie na kovoch
 11. Zrkadlový odraz
 12. Najlepšie podmienky pri infračervenom meraní
 13. Perfektný termogram
 14. Glosár