NÁKUPNÝ KOŠÍK: zobraziť obsah košíka

Základy termografie

Kirchhofov zákon pre žiarenie

 

Kirchoff pri štúdiu sálania odhalil, že každé teleso, ktoré je v tepelnej rovnováhe – teda v ustálenom stave s konštantnou teplotou, bude pri každej špecifickej teplote ( vlnovej dĺžke) absorbovať rovnaké množstvo žiarenia ako samo vyžiari.

Teda potom platí, že :

A = E

α = ε

absorptancia ( pohltivosť)   =  emisivita ( žiarenie ) 

Teda pre celkovú intenzitu vyžarovania meraného povrchu možno písať :

E + R + T = 1

 • E = emitované žiarenie meraného objektu,
 • R = odrazené žiarenie okolitých objektov z meraného povrchu a
 • T = prepustené žiarenie okolitých objektov cez meraný objekt.

Súčet zložiek je vždy rovný 1 ( = 100%):

Keďže väčšina materiálov je pre žiarenie nepriepustná potom pre celkové žiarenie dopadajúce z meraného povrchu je úmerné len časti emitovaného žiarenie úmerného emisivite a časti odrazeného žiarenia úmerného odrazivosti:

Vzťah pre celkovú intenzitu vyžarovania meraného povrchu sa zjednoduší na:

E + R = 1

Pre termografiu to znamená:

čím nižší je stupeň emisivity,

 • tým vyšší je podiel odrazeného infračerveného žiarenia,
 • tým obťažnejšie je presné meranie teploty a
 • tým dôležitejšie je presné nastavení kompenzácie odraznej ( reflektujúcej)  teploty (RTC).

Príručka termografie - Obsah

 1. Emisivita, odrazivosť, priepustnosť
 2. Kirchhofov zákon pre žiarenie
 3. Vzťah medzi emisivitou a odraznou teplotou
 4. Miesto merania a vzdialenosť merania
 5. Meraný objekt
 6. Okolie merania
 7. Meranie stupňa emisivity ( E ) a odraznej ( reflektujúcej) teploty RTC v praxi
 8. Zdroje chýb pri infračervenom meraní
 9. Meranie žiarenia na skle
 10. Meranie na kovoch
 11. Zrkadlový odraz
 12. Najlepšie podmienky pri infračervenom meraní
 13. Perfektný termogram
 14. Glosár