NÁKUPNÝ KOŠÍK: zobraziť obsah košíka

Základy termografie

Najlepšie podmienky pri infračervenom meraní

 

Pri infračervenom meraní sú dôležité predovšetkým stabilné podmienky okolia. To znamená, klíma, objekty v okolí merania a tiež akékoľvek ďalšie faktory vplyvu by sa nemali počas merania meniť. Len tak je možné zdroje rušenia zhodnotiť a zdokumentovať pre neskoršiu analýzu. 
Pri meraní vonku by malo byť počasie stabilné a obloha zatiahnutá, aby bol meraný objekt zatienený ako pred priamym slnečným žiarením, tak tiež pred „studeným vyžarovaním oblohy“. Pritom musíte tiež pamäť na to, že merané objekty môžu byť z dôvodov svojej tepelnej kapacity kumulácie tepla zahriate predchádzajúcim slnečným žiarením, alebo vychladené v predchádzajúcom chladnom počasí. 
Ideálne podmienky merania sú:

 • stabilné počasie,
 • zatiahnutá obloha pred a počas merania  (pri meraní vonku),
 • žiadne slnečné žiarenie pred a počas merania,
 • bez zrážok,
 • suchý a termicky voľne prístupný povrch meraného objektu (napr. bez lístia, bez cudzích telies na povrchu),
 • žiadny vietor alebo prievan,
 • žiadne zdroje rušenia v okolí merania a na trase prenosu,
 • povrch meraného objektu s vysokou a presne známou emisivitou.

Pri termografii budov sa odporúča rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou minimálne 15 °C po dobu aspoň 24 hodín pred meraním.

Príručka termografie - Obsah

 1. Emisivita, odrazivosť, priepustnosť
 2. Kirchhofov zákon pre žiarenie
 3. Vzťah medzi emisivitou a odraznou teplotou
 4. Miesto merania a vzdialenosť merania
 5. Meraný objekt
 6. Okolie merania
 7. Meranie stupňa emisivity ( E ) a odraznej ( reflektujúcej) teploty RTC v praxi
 8. Zdroje chýb pri infračervenom meraní
 9. Meranie žiarenia na skle
 10. Meranie na kovoch
 11. Zrkadlový odraz
 12. Najlepšie podmienky pri infračervenom meraní
 13. Perfektný termogram
 14. Glosár